Aanmelden op onze school

Een kind is aangemeld, wanneer wij het volledig ingevulde aanmeldingsformulier ontvangen hebben, met daarbij ook een kopie van een bewijs van het Burgerservicenummer.
Een aanmeldingsformulier kan u op school ophalen bij de directie of sturen wij per post naar u toe na telefonisch contact of kunt u het formulier hiernaast direct downloaden.

 

Broertjes en zusjes
Aanmelden is ook nodig bij eventuele broertjes en zusjes. De school ontvangt de laatste jaren meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, waardoor wij helaas met een plaatsingslijst moeten werken voor de jongste kinderen. Op de derde verjaardag van het kind wordt de inschrijving definitief. Wij kunnen 48 leerlingen per jaar plaatsen. 

U ontvangt na inlevering van uw aanmelding een bevestigingsbrief van de school, waarin staat aangegeven dat uw kind op de plaatsingslijst terecht is gekomen. Na de derde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind definitief wordt ingeschreven.

 

Plaatsingslijst en plaatsing
Wij hanteren daarvoor de volgende criteria:

  1. De hoogste prioriteit geven wij aan de broertjes/zusjes van de kinderen die al bij ons op school zitten. Wij verwachten van ouders van onze school dat zij broertjes of zusjes aanmelden voor de 2de verjaardag. Anders kunnen zij geen gebruik maken van het voordeel van dit criterium.
  2. Vervolgens krijgen de kinderen die onze peuterspeelzaal De Speeldoos bezoeken een plekje.
  3. Daarna alle aanmeldingen van kinderen binnen het verzorgingsgebied.
  4. Daarna alle aanmeldingen van kinderen buiten het verzorginsgebied.

Voor alle criteria geldt dat indien kinderen binnen de criteria gelijk eindigen, de aanmeldingsdatum van doorslaggevende aard zal zijn.

Informatieochtenden
Om de 8 weken hebben wij op school een informatieochtend. Deze gaan steeds door op de woensdagochtend van 9 - 10 u. Op dat moment kan u een kijkje nemen in de school en kennis maken met onze manier van werken. Indien u niet in op dinsdagochtend kan, kunnen wij desgewenst een persoonlijke afspraak maken.

U wordt verzocht zich telefonisch (070-3860512) of per mail info@groenschool.lucasonderwijs.nl hiervoor aan te melden.

Data informatieochtenden 2018-2019 (op de woensdagen van 09.00 - 10.00 uur):

17 okt

28 nov

23 jan

6 maart

10 april

5 juni

3 juli

 

 

Voorkeur voor een leerkracht
Het gebeurt weleens dat een ouder een voorkeur heeft voor een bepaalde leerkracht waarvan hij of zij hoopt dat het kind er geplaatst wordt. Die voorkeur mag u altijd uitspreken bij de directie van de school. We kunnen echter niet garanderen dat uw voorkeur ook altijd gehonoreerd kan worden. We kiezen in eerste instantie voor evenwichtig samengestelde groepen (jongste/oudsten, jongens/meisjes).

Aanmelden van een ouder kind
In verband met bijvoorbeeld verhuizing of echtscheiding, komt het regelmatig voor, dat ook oudere leerlingen, die elders reeds een basisschool bezochten, voor onze school worden aangemeld. 
Er wordt bij deze aanmeldingen gekeken of er plaats is in het betreffende leerjaar. Het maximum aantal leerlingen dat wij in de klas toelaten is 32. Indien er geen plaats is, dan kan de leerling op een wachtlijst geplaatst worden. Op het moment dat er dan plaats is, contacteren wij u.
Indien er wel plaats is doorlopen wij altijd hetzelfde stappenplan.  Er wordt eerst een intakegesprek met ouders gevoerd (eventueel in aanwezigheid van het kind). Daarna zal de Groen van Prinstererschool altijd inlichtingen inwinnen bij de vorige school.  De school zal dan bekijken of wij de zorgvraag voor de betreffende leerling waar kunnen maken.  Op moment dat wij beslissen om het kind aan te nemen, wordt een inschrijvingsformulier ingevuld.  Daarna kan uw kind een keer komen wennen in de nieuwe school.

Het gebeurt regelmatig dat kinderen die in het buitenland wonen worden aangemeld.  Gelieve dan contact op te nemen met de directeur. Dat kan via: info@groenschool.lucasonderwijs.nl